Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

Вiдкрите акцiонерне товариство "Лисянське районне виробниче пiдприємство матерiально-технiчного забе

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.
Форма N 2-мКод за ДКУД1801007
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010544.400738.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу020(87.300)(118.000)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)030457.100620.000
Інші операційні доходи04042.00025.000
Інші звичайні доходи0500.0000.000
Надзвичайні доходи0600.0000.000
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 + 060 )070499.100645.000
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції0800.0000.000
Матеріальні затрати090(188.300)(360.000)
Витрати на оплату праці100(111.200)(128.000)
Відрахування на соціальні заходи110(12.100)(47.300)
Амортизація120(75.500)(77.000)
Інші операційні витрати130(112.000)(32.700)
у тому числі:131(0.000)(0.000)
 140(0.000)(0.000)
Інші звичайні витрати150(0.000)(0.000)
Надзвичайні витрати160(0.000)(0.000)
Податок на прибуток170(0.000)(0.000)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + (-080) + 160 + 170)180499.100645.000
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)1900.0000.000

КерівникЛисичкiн Анатолiй Михайлович
Головний бухгалтер Тарасенко Свiтлана Петрiвна